Bán tài sản
Căn cứ Quyết định số: 04/QĐ-NHPT.GLA-KTU.MSTS ngày 28/10/2021của Giám đốc Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai Kon Tum về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Mua sắm máy photocopy và hệ thống camera tại Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum. Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum xin thông báo:
Ngày 15/11/2021   |Xem tiếp
Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá 01 xe ô tô tải Kamaz (Biển kiểm soát 97H-2042) và 01 máy đào bánh xích Komatsu PC200-7 (biển số đăng ký 97XA-0328) Dự án Nhà máy khai thác và chế biến bột Cacbonat như sau:
Ngày 12/11/2021   |Xem tiếp
Căn cứ Quyết định số: 04/QĐ-NHPT.GLA-KTU.MSTS ngày 28/10/2021của Giám đốc Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai Kon Tum về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Mua sắm máy photocopy và hệ thống camera tại Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum. Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai – Kon Tum xin thông báo:
Ngày 05/11/2021   |Xem tiếp
Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 26/10/2021   |Xem tiếp
Tài sản thẩm định giá là tàu vận tải biển HOÀNG LỘC 25, các thông số chính theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam như sau:
Ngày 18/10/2021   |Xem tiếp
Ngày 15/10/2021 NHPT ban hành Thông báo số 164/TB-NHPT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô, nội dung:
Ngày 15/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin tài sản bảo đảm thế chấp của dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư:
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt mới 01 máy phát điện công suất 30 KVA”, cụ thể như sau:
Ngày 11/10/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2937
Lượt truy cập: 12777924